Vasant Soaps Pvt. Ltd.

"Vasant House", E/86-10/2, 19th Road, Khar(w), Mumbai - 400052, Maharashtra. ☏: 022-26485346, 022-26465182. ✆:9892421292, 9082385989. ✉justvsa@rediffmail.com
[ Log In ]
Skip Navigation Links
JUST FRESH AIR FRESHNER ROUND 75GM
Wt: 75GM
MRP: 35.00
Discounted Price: 20.00
JUST FRESH SENICUBES 150GM
Wt: 150GM
MRP: 65.00
Discounted Price: 40.00
JUST CLEAN DRAIN CLEANER 50GM
Wt: 50GM
MRP: 20.00
Discounted Price: 10.00
JUST FRESH RED TOOTHPASTE 150GM
Wt: 150GM
MRP: 60.00
Discounted Price: 35.00
JUST FRESH WHITE TOOTHPASTE 150GM
Wt: 150GM
MRP: 60.00
Discounted Price: 35.00